การแสดงภาคใต้

การแสดงภาคใต้

การแสดงภาคใต้ เพราะทางใต้เป็นพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับมาลาเคีย และดินแดนริมทะเลเป็นการผสมผสานระหว่างศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและพิธีกรรม ไปจนถึงการรำและดนตรีใต้ดูเหมือนอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมสำหรับทั้งสองอย่าง มีจังหวะที่แรงและมีพลังไม่เหมือนใคร ภาคอื่นๆ. ลักษณะของเครื่องเคาะจังหวะที่เน้นจังหวะมากกว่าทำนองมีความสำคัญ สำหรับลีลาการเต้นนั้นมีความคล่องแคล่วและสนุกสนาน นำแอปพลิเคชันหรือบางแอปพลิเคชันที่ได้รับแนวคิดและการพัฒนาใหม่และเพิ่มเข้าไปดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ดูเรียบง่าย สมมติว่าดนตรีพื้นบ้านภาคใต้น่าจะมาจากเงาะสะไก เครื่องดนตรีถูกประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุใกล้เคียง ใช้ไม้ไผ่หลายขนาดตัดจากสั้นไปยาว ปากของหลอดไม้ไผ่นั้นถูกตัดเป็นแนวตรงหรือแนวทแยงแล้วหุ้มด้วยใบหรือฝัก มันถูกใช้เป็นจังหวะในการร้องเพลงและเต้นรำ และภายใต้อิทธิพลของชาวมาเลย์ ได้พัฒนาเป็นกลองต่างๆ เช่น ทรัมเป็ต แทมบูรีน และแทมบูรีน กลองชาตรีหรือกลองตุ๊กเคยเล่นมโนราห์ ได้รับอิทธิพลจากศิลปะ การแสดง และดนตรีที่เฟื่องฟูของอินเดีย เครื่องเป่าลมไม้ เช่น ขลุ่ย เครื่องดนตรีสี เช่น โสด้วน โส่ว และนครศรีธรรมราช จนได้ชื่อว่าลาคอน ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ยังมีการแสดงในรูปแบบต่างๆ เช่น ดนตรีโนราห์ ดนตรีนันทรัน เครื่องดนตรีหลัก ได้แก่ กลอง หัว ฉาบ และเครื่องดนตรีผสมอื่นๆ เพลงไลซีที่มีแทมบูรีน เฮดเดอร์ ฉาบ คลับ ปี่ และเพลงเบสซุงเก้น เป็นแบบจำลองตามการเต้นรำของสเปนหรือโปรตุเกสตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา คณะละครบางคนรวมถึงดนตรีที่ประกอบด้วยไวโอลิน […]

การแสดงภาคเหนือ

การแสดงภาคเหนือ

การแสดงภาคเหนือ จากภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ไปจนถึงสภาพอากาศหนาวเย็นที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ผู้อยู่อาศัยมีความสงบอ่อนโยนสวยงามมีมารยาทดีภาษาและสำเนียงที่น่ารื่นรมย์ จึงส่งผลต่อดนตรี ดนตรี การแสดง มีท่วงทำนองที่ช้า นุ่มนวล ตามมาด้วยการแสดงของภาคเหนือที่เรียกว่า ฟู่หรง เช่น สุเกะเบ้ เทียน งู สาวใหม่ ในพื้นที่ภาคเหนือมีการแสดงและการเต้นรำด้วยจังหวะที่ช้ากว่า การเต้นรำที่ละเอียดอ่อนและนุ่มนวลเนื่องจากความเย็น สุภาพอ่อนโยนด้วยใจของผู้คนและพูดเบา ๆ ดนตรีไพเราะไพเราะไม่เร่งรีบ ในการหาเลี้ยงชีพ พวกเขามีอิทธิพลต่อศิลปะนาฏศิลป์ของภาคเหนือ เช่น การแสดงรำ รำเทียน รำเร็บ รำมาลัย รำไม้ไหม รำดาบ และเฟิงเฉิง (ฟันเจิ้ง) กลองสะบัดชัย และซอเก่า นาฏศิลป์ของภาคเหนือยังได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย เช่น ใหญ่และหนาวจากประเทศไทย ภูแก้วและหยงจากประเทศไทย คนในเมือง” ยังมีศิลปะการแสดง ผสมผสานอย่างกลมกลืนกับประเทศต่างๆ และชนเผ่าอื่นๆ รวมทั้งอิทธิพลจากพม่า เช่น มังมงคล มังมุ้ยเจนตา รำนกของชนเผ่าต่างๆ (คิงคลา-ไทยใหญ่) รำเนียว (งิ้ว) รำชา […]

การแสดงภาคกลาง

การแสดงภาคกลาง

การแสดงภาคกลาง โดยธรรมชาติแล้วภาคกลางจะเป็นที่ลุ่ม เป็นศูนย์กลางของศิลปะและวัฒนธรรม มีแม่น้ำหลายสายเหมาะสำหรับการเกษตร เกษตรกรรม และการทำสวน การแสดงจึงออกมาในรูปแบบดั้งเดิม อาชีพต่าง ๆ เช่น การรำเพลงคาราเคียว, เพลงเรือ, ซ่งชเว, ซ่งไอเซว, ลีเคอิ, รามตาด, คลองยาว, เต่าทอง เป็นต้น ผู้คนอาศัยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ จึงมีการแสดงละครเนื่องในโอกาสต่างๆ มากมาย ภาคกลางเป็นแหล่งรวมของศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับฤดูกาลและเทศกาล และในเทศกาลต่างๆ ด้วยวิธีนี้ การแสดงจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จนบางอย่างกลายเป็นการแสดงรำพื้นเมือง รำ ฯลฯ และเพราะว่าเป็นสถานที่รวบรวมศิลปะแห่งนี้ นำการแสดงท้องถิ่นทั้งหมดที่อยู่ใกล้ๆ มาจัดแสดงให้ชาวภาคกลางได้ปรุงรสตามอัตลักษณ์ของภาคกลาง เห็นได้จาก รำลาวต้นไม้โดดเด่น ดัดแปลงมาจากรำสาก รำอีสานเข้าต้นไม้ด้วยรำสากเป็นรำกระโดดตามแบบอีสาน แต่นาฏศิลป์ลาวกระทบไม้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยกรมศิลปากร เสียงกรีดร้องและการเต้นรำที่นุ่มนวลและไพเราะ นุ่มนวลมากแม้อยู่ในป่า ภาคกลางเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม แม่น้ำหลายสายเหมาะสำหรับการเกษตร เกษตรกรรม และการทำสวน และผู้คนอาศัยอยู่อย่างสะดวกสบาย ใช้เวลามากมายในการประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งที่สวยงาม และแต่ละฤดูกาลก็มีเทศกาลต่างๆ มากมาย ตามเทศกาล ในโอกาสเทศกาล ภาคกลางจะเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรม การแสดงได้รับการสืบทอด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และออกมาในรูปแบบประเพณี อาชีพของ […]